Menu
efektywność energetyczna

Inżynieria środowiskowa i efektywność energetyczna

Po raz pierwszy w historii ludzkości środowisko naturalne staje się większym priorytetem w społeczeństwie niż ekonomia. Dziś rzeczywiście pokazuje to aktualna polityka Unii Europejskiej, która przejawia się w niespotykanym w swoich rozmiarach kryzysie energetycznym. Czy jednak możemy pogodzić te dwa tak ważne aspekty naszego życia?

25 lat rozwoju i badań nad technologią środowiskową i światowe doświadczenia firmy Blue Boson pokazują jak pogodzić inżynierię środowiskową z efektywnością energetyczną. Mimo, że innowacje rosną w hiperbolicznym tempie, a w przemyśle zdolność ich wdrażania jest na miarę zeszłej epoki, to znajdują się świadomi przedsiębiorcy, którzy rozumieją potrzebę zmian i kierują swoje wysiłki w takim kierunku. Do takich należą Dear Wise Earth Costa Rica SRL, Evertis Ibérica SA i Selenis Portugal SA, spółki Grupy IMG, czy polski Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA.

Firmy te pokazują światu, jak stawić czoła globalnemu wyzwaniu, jakim jest zmiana klimatu. Połączyły one siły z Blue Boson, aby opracować rozwiązania, które zostały również omówione podczas szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow w dniu 31 października 2021 r.

Blue Boson skupia się na efektywności środowiskowej i energetycznej poprzez kwantową obróbkę fizyczną gazów, paliw, cieczy, w tym bez chemicznie modyfikowanej wody, co przynosi zarówno dwucyfrowe oszczędności energii, jak i rewolucję w środowisku naturalnym.

Dzięki inżynierii środowiskowej wykorzystując flagową technologie Blue Boson® Effector, Grupa IMG z powodzeniem wdrożyła pierwszy ogólnofirmowy projekt zwiększenia wydajności swoich obwodów chłodzenia i pary. Technologia ta działa od maja 2021 r. i przez pierwsze 3 miesiące grupa zaoszczędziła 50 010 Nm3 gazu ziemnego w swoich jednostkach przemysłowych w Portugalii, co stanowi prawie 7% spadek średniego rocznego zużycia gazu ziemnego. Ponadto emisje gazów cieplarnianych zmniejszyły się w tym okresie o 108 ton.

Firmy zgodziły się dalej rozwijać swoje partnerstwo poprzez rozszerzenie instalacji na wszystkie obwody technologiczne w zakładach przemysłowych w Portugalii, a także rozszerzenie projektu na wszystkie swoje zakłady przemysłowe w Europie oraz Ameryce Północnej i Południowej.

Celem współpracy jest tak dobre zarządzanie śladem środowiskowym spółek Grupy IMG, aby mogło przyczynić się do odtworzenia środowiska i ekosystemów, w których działają. W idealnej symbiozie z naturą chcą dostarczać swoje produkty o najniższych kosztach środowiskowych pod względem emisji CO₂, energochłonności i śladu wodnego.

Zmiany klimatu spowodowane przez człowieka mają katastrofalne skutki dla naszej planety. Energia jest kręgosłupem światowej gospodarki. Zarówno paliwa i energia wykorzystywane są w wytwarzaniu energii elektrycznej, ogrzewaniu i chłodzeniu, a także w przemysłowych procesach produkcyjnych. Sposób wytwarzania i wykorzystywania energii ma duży wpływ na jakość środowiska, zdrowie i bezpieczeństwo ludności.

Inżynieria środowiskowa firmy Blue Boson® pomaga przemysłowi zrozumieć wpływ procesów i produktów na środowisko. Towarzyszy również przedsiębiorstwom przemysłowym w okresie przejściowym, aby mogły stać się przedsiębiorstwami regeneracyjnymi i oprócz zwiększenia efektywności, zacząć przywracać równowagę środowiskową i zwiększać bioróżnorodność.

Fundamentem historii Blue Boson jest postać Roberta Zagożdżona, który od 1995 roku demonopolizuje rynki Europejskie poczynając telekomunikacja, finansami i energetyką aż wreszcie przyszła kolej na rewolucje o zasięgu światowym w obszarze efektywności środowiskowej poczynając regeneracją zasobów wody a na efektywności energetycznej kończąc.

W takiej to właśnie atmosferze kreatywności, innowacyjności i otwartego podejścia do budowania biznesu powstał projekt Blue Boson. Badania i wdrożenia we współpracy z licznymi klientami w EU, międzynarodowymi audytorami jak Engie i Uniwersytetami w Europie jak i japońskim Uniwersytetem w Kobe doprowadziły do szerokiej gamy aplikacji.

Dzięki takiemu podejściu, we współpracy z Blue Boson, przemysł może wnieść istotny wkład w kształtowanie lepszego świata i idei „Oczyszczenia planety”, o której tak żywo dyskutowano na szczycie klimatycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

  • Polecane

    NO CONTENT