Menu
odnawialne źródła energii

Odnawialne Źródła Energii

Coraz większa świadomość otaczającego nas środowiska  powoduje wzrost popularności pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Oczywiście dbałość o jego czystość, choć chwalebna, nie jest jedynym powodem zwrócenia uwagi na ten temat. Często jest to również perspektywa oszczędności po jakimś czasie.

Globalne ocieplenie i nadmierne opady – spowodowane niszczącą działalnością człowieka – topnienie lodowców i zaśmiecenie mórz i oceanów, prowadzące w konsekwencji do katastrofy tego ekosystemu i śmierci wielu zwierząt, powinno być wystarczającym powodem, by zainteresować się energią z odnawialnych źródeł.

Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialnymi źródłami energii nazywamy takie, których zużycie nie wpływa na ich długotrwały deficyt, ponieważ ich zasoby szybko się uzupełniają. Do źródeł energii odnawialnej możemy zaliczyć:

 • słońce
 • wiatr
 • wodę (rzeki, morza)
 • biogaz
 • biopłyny
 • biomasę
 • energię geotermalną
 • energię aerotermalną
 • energię hydrotermalną

Z uwagi na używanie nieodnawialnego paliwa – uranu – energia jądrowa nie jest klasyfikowana jako odnawialne źródło Wyjątek stanowi energia jądrowa wytwarzana w zamkniętym cyklu paliwowym, zajmującym się recyklingiem odpadów jądrowych.

Do źródeł energii nieodnawialnej zaliczamy: węgiel, gaz ziemny, ropę, uran. W przeciwieństwie do odnawialnych, źródła nieodnawialne nie odtwarzają swoich zasobów lub odtwarzają w minimalnym stopniu.

Najczęściej wykorzystywane zasoby energii odnawialnej

Oto kilka przykładów energii odnawialnej, której zasoby wykorzystywane są z pożytkiem dla środowiska, ale również dla nas:

Energia słoneczna – wykorzystywana jest na dwa sposoby. Po pierwsze w instalacjach fotowoltaicznych, które generują energię elektryczną na potrzeby pojedynczych gospodarstw domowych, zakładów produkcyjnych, osiedli itp. Po drugie – jako źródło ciepła, gdzie wykorzystywane są kolektory słoneczne, które pochłaniają promienie słoneczne i przekazują je do instalacji, gdzie energia wykorzystywana jest na potrzeby domu np. do ogrzania wody.

Energia wiatrowa – wykorzystuje energię kinetyczną wiatru, przekształcając ją w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych. Jest to jedna z najczęściej pozyskiwanych form energii ze źródeł odnawialnych.

Energia wodna – wykorzystuje siły przepływającej wody (również prądów i pływów wodnych) do wygenerowania energii elektrycznej. Szacuje się, że nawet 30% energii wytwarzanej na świecie jest zasługą energetyki wodnej.

Biomasa – energia biomasy, czyli odnawialne źródło biorące się z substancji pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, ulegającego biodegradacji, może służyć wytwarzaniu energii. Rodzaje biomasy:

 • stała – rośliny, drewno
 • ciekła – biopaliwa (np. z rzepaku)
 • gazowa- biogaz

Biomasa stosowana jest do wytwarzania ciepła, ale bywa również używana do generowania energii elektrycznej.

Energia geotermalna – czyli energia z wnętrza ziemi, opierająca się głównie na cieple wody i skał pod powierzchnią. Jest to bardzo trudne do uzyskania źródło energii z uwagi na zasoby znajdujące się głęboko – czasem nawet do kilku kilometrów w głąb ziemi – i wymaga wykonania odwiertów. Energia geotermalna używana jest głównie jako energia cieplna, istnieje również możliwość wykorzystania jej jako źródła energii elektrycznej.

Plusem zielonej energii jest brak jej szkodliwości dla środowiska naturalnego. Używanie energii ze źródeł odnawialnych nie przyczynia się do emitowania do środowiska szkodliwych substancji. Ponadto, warto bliżej przyjrzeć się tematowi energii z odnawialnych źródeł, ponieważ naturalne zasoby służących do wytwarzania energii paliw kopalnych kurczą się. Przy tym są odpowiedzialne pośrednio i bezpośrednio za zanieczyszczenia, które na dłuższą metę wpływają na nasze zdrowie i komfort życia, zaś w dalszej perspektywie warunki na całej planecie.

Korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych to również minimalizowanie efektu cieplarnianego, ograniczenie ilości odpadów, w wielu przypadkach to pomysł na mądre zagospodarowanie nieużytków.

H.T.

Jedna odpowiedź do “Odnawialne Źródła Energii”

 1. Wiktor pisze:

  To że źródło energii jest odnawialne nie znaczy że jest ekologiczne albo że jest warte rozwijania. Przykładem OZE które jest nieekologiczne jest biomasa -> biogaz. Tak samo jak w przypadku węgla czy ropy czy gazu ziemnego z jego spalania powstaje CO2 dzięki czemu przyczynia się do katastrofy klimatycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

 • Polecane

  NO CONTENT