Menu
Powiat Hajnowski

Powiat Hajnowski realizuje nowy projekt promujący OZE!

Transformacja energetyczna miasta Hajnówka (Podlaskie) – tak w wielkim skrócie można opisać efekty projektu, który realizuje Powiat Hajnowski, w porozumieniu z niemieckim partnerem – Fundacją 100 prozent erneuerbar.

Zielona energia w kontekście globalnych zmian klimatycznych i geopolitycznych to bezpieczna przyszłość. Kolejne samorządy z Województwa Podlaskiego podejmują działania mające na celu wdrażanie nowoczesnych technologii. Pierwsze kroki ku zielonej transformacji stawia też powiat hajnowski. Samorząd w oparciu o polsko – niemiecką współpracę na szczeblu lokalnym, ma za sobą realizację kluczowych projektów w obszarze promocji OZE, a od 2021 r. zaangażowany jest w kolejny.

Powiat Hajnowski

„Odnawialne źródła energii- Power-to-Heat Hajnówka” – projekt zakłada opracowanie nowego, innowacyjnego rozwiązania produkcji ciepła z odnawialnych źródeł energii, współpracującego z istniejącą siecią c.o. Miasta Hajnówka.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna wraz ze studium wykonalności inwestycji. Studium wykonalności zawierać będzie analizę możliwości produkcji energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii z zastosowaniem pomp ciepła i magazynów energii, projekt zmodernizowanej sieci ciepłowniczej oraz plan inwestycyjny. Tym samym władze miasta otrzymają gotowy projekt innowacji do wdrożenia w przyszłości. – tłumaczy Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Starosta nie ukrywa, że realizacja projektu jest ważna z punktu widzenia lokalnej ekonomii i środowiska. W obliczu rosnących cen energii i dążeń do uniezależnienia się energetycznego od kapitału zewnętrznego, projekt ma wyjątkowe znaczenie, gdyż planowane rozwiązania mają się przyczynić nie tylko do zachowania standardów czystości powietrza i walorów przyrodniczych miasta powiatowego na skraju Puszczy Białowieskiej, ale również zagwarantować zrównoważone koszty energii dla odbiorców końcowych.

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Realizacja „zielonych” projektów stwarza również szansę na przyciągniecie kapitału zewnętrznego. Powiat Hajnowski to nowoczesny samorząd, jest otwarty na nowe projekty gospodarcze. Dysponujemy przygotowaną ofertą inwestycyjną, a przyszły inwestor ma sporo możliwości – także w kierunku OZE. Jako jedyny samorząd w Polsce dysponujemy „Planem energetycznym, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego”. Jak dowodzą przeprowadzone wyniki badań odnośnie zasobów i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Powiecie Hajnowskim, tj. instalacji solarnych, fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz biomasy mamy ogromny potencjał w tym zakresie. Realizacja projektu dla miasta Hajnówka – centrum administracyjnego, biznesowego i turystycznego naszego regionu to kolejny krok w budowie pozytywnego wizerunku nowoczesnego, „zielonego” samorządu– podkreśla Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Projekt „Odnawialne źródła energii- Power-to-Heat Hajnówka” jest kontynuacją wcześniejszej współpracy z partnerami niemieckimi, efektem której było opracowanie wyżej wspomnianego dokumentu strategicznego „Plan efektywności energetycznej i zachowania czystości powietrza dla Powiatu Hajnowskiego i jego gmin” oraz utworzenie bezpłatnego centrum doradztwa energetycznego dla  mieszkańców. Kontynuacja współpracy polsko – niemieckiej prowadzona jest z Fundacją 100 procent energii odnawialnej z Berlina. Projekt finansowany jest przez  Ministerstwo Ochrony Środowiska Niemiec w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). Okres realizacji projektu 10.11.2021 – 30.06.2023r.

Pierwsze działania już realizowane

Aktualnie trwają prace polegające na zebraniu i weryfikacji szczegółowych danych dotyczących obecnego funkcjonowania sieci ciepłowniczej oraz ich dokładnej analizie ze specjalistami. Dane te będą podstawą do rozpoczęcia szczegółowych prac nad studium wykonalności.

27.06.2022 r. odbyło się spotkanie robocze specjalistów ds. pomp ciepła z Niemiec i Austrii z przedstawicielami władz lokalnych: Starostą Hajnowskim Andrzejem Skiepko i Burmistrzem Miasta Hajnówka Jerzym Sirakiem oraz kierownictwem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hajnówce i  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, dotyczące uzyskania istotnych danych technicznych na temat  działania lokalnej sieci ciepłowniczej i wodociągów. Wizyta robocza niemieckich partnerów pozwoliła na obiektywną ocenę stanu lokalnej sieci ciepłowniczej, była  również znakomitą okazją do wymiany konkretnych informacji technicznych, ale także nasuwających się pytań i wątpliwości. Dalszym krokiem zagranicznych partnerów będzie opracowanie propozycji zastosowania pomp ciepła w lokalnej sieci grzewczej miasta.

Więcej o działalności samorządu powiatu na stronie: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski

Oferta inwestycyjna samorządów z regionu Puszczy Białowieskiej: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski/oferta-inwestycyjna-powiatu-hajnowskiego

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

  • Polecane

    NO CONTENT