Menu
Powiat Hajnowski

TAK dla zielonej energii w Podlaskiem! Powiat Hajnowski promuje OZE

Energia odnawialna w kontekście zmian klimatycznych oraz gospodarczych to bezpieczna przyszłość. Wykorzystywanie naturalnych zasobów do produkcji zielonej energii to globalny trend, w który wpisują się działania Powiatu Hajnowskiego (Podlaskie). Inicjatywy podejmowane przez samorząd regionu Puszczy Białowieskiej, a także kolejne samorządy i władze województwa wskazują, że Podlaskie może stać się niezależne energetycznie.

Pierwsze kroki Powiat Hajnowski podjął w 2015 r. – w efekcie współpracy z Fundacją EuroNatur i Stowarzyszeniem Energievision z Niemiec samorząd dysponuje dziś „Planem energetycznym, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego”. To dokument analityczny, wskazuje najkorzystniejsze „zielone rozwiązania” dla powiatu, biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne. Podstawą planu jest integracja rozwoju gospodarczego z postępem OZE, dających możliwość produkcji energii na miejscu. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii pozwoli ograniczyć import energii z zewnątrz, co realnie wpłynie na stan portfeli mieszkańców. Samorząd Powiatu Hajnowskiego jest jedynym powiatem w Polsce, posiadającym tego typu analizę.

Doradztwo i promocja OZE

Zawarte w Planie wytyczne są wykorzystywane w praktyce – w 2019 r. w wyniku kontynuacji polsko – niemieckiej współpracy, Powiat Hajnowski utworzył Centrum Energii Odnawialnej. To miejsce, w którym mieszkańcy, samorządy i przedsiębiorcy z regionu korzystają z nieodpłatnej pomocy w zakresie zastosowania OZE, wymiany źródeł ciepła, systemów wentylacji oraz aplikacji o dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych. Centrum wykonuje nieodpłatne audyty energetyczne oraz sporządza kompleksowe koncepcje instalacji źródła ciepła/energii, dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Kontakt: https://centrumenergii.com/

Działania w 2022 r.

Aktualnie powiat realizuje kolejny projekt. Przy współpracy z Fundacją 100prozenterneuerbar (Niemcy) trwają prace nad koncepcją produkcji ciepła z OZE dla miasta Hajnówka – lokalnego centrum regionu. Projekt ma charakter innowacyjny, gdyż zakłada opracowanie nowego, modelowego rozwiązania produkcji ciepła z odnawialnych źródeł energii, z wykorzystaniem istniejącej sieci c.o. Miasta Hajnówka, a którego zastosowanie będzie miało pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne, gospodarkę regionalną oraz lokalny rynek pracy. Realizacja zadania potrwa do 2023, to kolejny krok ku samowystarczalności energetycznej powiatu.

Powiat Hajnowski

Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w mieście Hajnówka – inwestycja zrealizowana z udziałem środków unijnych, fot. Archiwum PWiK

Jednocześnie – w miarę pozyskiwania środków finansowych – instalacje fotowoltaiczne montowane są na powiatowych budynkach użyteczności publicznej. Z „prądu ze słońca” korzystają dwie powiatowe szkoły ponadpodstawowe w Hajnówce, Dom Pomocy Społecznej w Białowieży, Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce oraz Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra koło Białowieży, zaś w powiatowym szpitalu w Hajnówce, w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym, wykorzystywane są kolektory słoneczne.

Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy, z OZE korzystają także mieszkańcy. Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego 5 gmin Powiatu Hajnowskiego finansuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych. Jest to możliwe dzięki otrzymaniu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Tak dla zielonej energii – kampania informacyjna

Równocześnie wśród mieszkańców regionu i przedsiębiorców prowadzona jest „zielona edukacja”. Z końcem marca br. Powiat Hajnowski w porozumieniu z Urzędem Miasta Hajnówka wystartował z kampanią „Tak dla zielonej energii w Powiecie Hajnowskim”. W ramach kampanii samorząd powiatu organizuje „Dni Otwarte z OZE” – w wybrany dzień w miesiącu zainteresowani mieszkańcy regionu mogą nieodpłatnie zasięgnąć porady naszych specjalistów w temacie odnawialnych źródeł energii i źródeł dofinansowania, ponadto prowadzona jest pomoc w zakresie wypełniania wniosków z Programu „Czyste Powietrze”. Ponadto, w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i samorządem miasta Hajnówka regularnie organizowane się spotkania informacyjne nt. zasad programu „Czyste Powietrze” (ostatnie – w czerwcu br.). Z kolei jesienią zaplanowano realizację audytów energetycznych z wykorzystaniem kamery termowizyjnej u zainteresowanych właścicieli budynków mieszkalnych.

To nie wszystko – w roku szkolnym 2022/2023 uczniowie technikum mechanicznego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce będą uczęszczać na zajęcia z nowego przedmiotu: Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Samorząd zdecydował o wprowadzeniu dodatkowego przedmiotu mając na uwadze dynamiczny rozwój rynku OZE.

Katarzyna Miszczuk

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, https://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

  • Polecane

    NO CONTENT